HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä

Arkea Oy (2443151-8)

Tykistökatu 4 A 4. krs, 20520 TURKU

Puhelin: 0207 597 577

Sähköposti: verkkokauppa@arkea.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Pirjo Kankaanranta

Puhelin: 040 587 5950

Sähköposti: pirjo.kankaanranta@arkea.fi

Rekisterin nimi

Arkea Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, ylläpitoon sekä asiakaspalveluun liittyvien toimien yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: asiakkaan sukunimi, etunimet, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sukupuoli, syntymäaika, osto- ja maksutapahtumat ja niihin liittyvät tiedot, suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset, rekisteröityneen asiakakkaan tunnistetieto (käyttäjätunnus).

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin merkittävät tiedot perustuvat asiakkaan itse antamiin tietoihin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin merkittyjä tietoja ei luovuteta Arkea-konsernin ulkopuolelle eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja se on suojattuna asianmukaisin tietoturvaratkaisuin ulkopuolisilta. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee osoittaa rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

please wait...