Tilaus- ja toimitusehdot

 

Yleistä

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan asiakkaan tilatessa tuotteita Arkea Oy:n (2443151-8,  Tykistökatu 4 A 4. krs, 20520 Turku, 0207 597 577, verkkokauppa@arkea.fi) verkkokaupasta.

Asiakas

Arkea Oy:n verkkokaupasta tuotteita voi tilata ainoastaan täysi-ikäiset yksityishenkilöt. Myös yritysasiakkaat voivat tilata tuotteita Arkea Oy:n verkkokaupasta. Arkea Oy toimittaa tuotteita ainoastaan Suomeen.

Kuluttajakaupassa noudatetaan näitä sopimusehtoja ja Suomen voimassa olevaa kuluttajalainsäädäntöä.

Yritysasiakkaiden tekemiin tilauksiin sovelletaan Suomen kauppalakia. Näitä ehtoja ei sovelleta yritysasiakkaiden tekemiin tilauksiin, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti niin määrätä. Yritysasiakkaiden osalta Arkea Oy:n vastuu kaikissa tapauksissa rajoittuu virheellisten/puutteellisten/viivästyneiden tuotteiden kauppahinnan palauttamiseen.

Tuotteiden tilaaminen ja maksaminen

Tuotteet tilataan verkkokaupassa siirtämällä tuotteet ostoskoriin ja maksamalla ostoskorin sisältö kassapalvelussa. Arkea Oy:n verkkokaupassa yksityishenkilöt voivat maksaa ostoksensa verkkomaksulla sekä maksukorteilla. Yritysasiakkaiden kanssa voidaan lisäksi sopia laskulla maksamisesta. Verkkokaupan maksujenvälityksen toteuttaa Checkout Finland Oy (2196606-6).

Toimitustavat ja –kulut

Tilatut tuotteet toimitetaan tilauksen yhteydessä sovittuun Arkea Oy:n toimipisteeseen taikka postitse asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Toimitustapa riippuu tilattavasta tuotteesta. Toimituskulut vaihtelevat toimitustavan mukaisesti ja toimituskulut ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä. Arvioitu toimitusaika ilmoitetaan tilauksen yhteydessä.

Tilausvahvistus

Onnistuneen tilauksen jälkeen lähetetään tilausvahvistus asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on kuluttajasuojalain 6. luvun mukainen peruutusoikeus koskien verkkokaupasta ostamiaan tuotteita. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa tilauksensa ilmoittamalla siitä myyjälle 14 vuorokauden kuluessa tilauksen vastaanottamisesta. Peruuttaminen tulee tehdä Arkea Oy:n toimittamalla palautuslomakkeella taikka muuten kirjallisesti. Peruutusilmoitukseen tulee merkitä asiakkaan nimi, osoite, tilauspäivä, tilattu tuote ja se tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen verkkokauppa@arkea.fi tai postilla osoitteeseen Arkea Oy, PL 683, 20101 Turku.

Palautettavat tuotteet tulee lähettää takaisin Arkea Oy:lle postitse viivytyksettä ja viimeistään 14 vuorokauden kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä. Kuluttaja vastaa palautettavien tuotteiden palauttamiskustannuksista.

Kuluttajalla ei ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta, jos:

  • tilaus koskee tuotetta, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi; tai
  • tilaus koskee tuotetta, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua taikka joka luonteensa vuoksi on sen toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tuotteiden kanssa.

Erimielisyystilanteet

Arkea Oy vastaa tuotteiden mahdollisista virheistä Suomen lain mukaisesti. Jos tilausta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraatin kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

please wait...